De CDA-fractie Tytsjerksteradiel heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over het betaalgedrag van de gemeente.  Aanleiding is een onderzoek van de VNG, MKB Nederland en Dun & Bradstreet waaruit blijkt dat de gemeente er gemiddeld 35 dagen over doet om zijn rekeningen te betalen. Er zijn gemeenten die dat binnen enkele dagen doen, zoals  de gemeente NOP, die binnen 5 dagen betaalt. Overheden zijn wettelijk verplicht hun rekeningen binnen 30 dagen te betalen, wat  eigenlijk al te lang is, vindt het CDA.

Het CDA wil weten of de cijfers kloppen en waarom de gemeente rekeningen niet altijd op tijd betaalt. Ook wil de fractie weten welke stappen het college gaat zetten om het betaalgedrag van de gemeente te verbeteren.

Door het laat betalen van rekeningen kunnen met name kleine lokale ondernemingen in de problemen komen. Te late betalingen vormen voor deze ondernemingen een risico en een grote kostenpost, doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood komen te staan bij de bank.

CDA raadslid Henk Siegers: ‘Het CDA vindt tijdige betaling van rekeningen van groot belang voor lokale ondernemers en de lokale economie. Op tijd betalen zou normaal moeten zijn. We roepen de gemeente op om verbeteringen te realiseren, de overheid heeft hierin immers ook een voorbeeldfunctie te vervullen’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *