CDA Tytsjerksteradiel heeft met veel plezier de kieslijst #GR2018 vastgesteld. Bekende gezichten, nieuwe gezichten; 20 kandidaten uit 12 verschillende dorpen! Betrokken en enthousiast, zin om actief te zijn voor de gemeente Tytsjerksteradiel! #meiinoarfoarút!

1. Gelbrig Hoekstra, Suwâld
2. Frans Haenen, Burgum
3. Age Kramer, Burgum
4. Lamina Westerdijk-Dam, Earnewâld
5. Gert van der Meijden, Munein
6. Mariska Wieringa, Hurdegaryp
7. Jan Willem Sietsma, Eastermar
8. Piet Bruining, Burgum
9. Oene Visser, Suwâld
10. Wijnand Kelders, Hurdegaryp
11. Gerrit Haakma, Ryptsjerk
12. Jellie Geerdink, Tytsjerk
13. Jeltje Elzinga, Burgum
14. Haje van Schepen, Sumar
15. Marije Hoogeveen, Burgum
16. Roel de Jong, Jistrum
17. Dieuwke de Vries, Noardburgum
18. Eelke Hoekstra, Eastermar
19. Jodi Groenveld-Zeilstra, Burgum
20. Doeke Fokkema, Garyp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *