Het traject De Koaten – Quatrebras wordt opnieuw ingericht door Provincie Fryslân. Voor Noardburgum is het van belang dat het ‘olifantenpaadje’ waardoor bij de Hervormde kerk veilig kan worden overgestoken naar de overzijde van de Rijksstraatweg. CDA Tytsjerksteradiel heeft zich daar voor ingezet!

Wilt u meedenken over de (her) inrichting van de Rijksstraatweg tussen Quatrabras en Twijzel? Dit is uw kans! De Provincie Fryslân organiseert op dinsdag 16 januari van 16.30-20.30 een inloopbijeenkomst in MFC De Balstien te Noardburgum. Meer informatie is te vinden op de site van de provincie: www.fryslan.frl/N355

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *