Voor het CDA in Tytsjerksteradiel was het een onaangename verrassing, de brief van Vitens waarin bijna 100 euro op het bordje van de inwoners van Tytsjerksteradiel wordt geschoven vanwege precariobelasting die de gemeente wil heffen op Vitens (zie ingezonden brief W. Boersma, LC 5 januari).

Deze precariobelasting is, met de beste bedoelingen, in 2014 ingevoerd toen wij als gemeente met forse bezuinigingen werden geconfronteerd. Gemeenten doen dit al jaren zo en door een rechterlijke uitspraak mag dit tot uiterlijk 2022. Precariobelasting is gebaseerd op het gebruik van de openbare ruimte, zoals de leidingen voor stroom, gas of water, waar de gemeente ook kosten voor moet maken, in het geval van onze gemeente aan netbeheerders voor stroom en gas en aan Vitens voor de waterleiding. Precariobelasting wordt in de regel door deze bedrijven aan alle gebruikers en aansluitingen doorberekend.

Onze burgers betalen dus ook mee aan de precariobelasting die door andere gemeenten wordt geheven. Terecht dat daarom ook Tytsjerksteradiel deze belasting oplegt en extra inkomsten kan genereren, die dan ten goede komen aan onze burgers. Het extra geld, tot nu toe 6,9 miljoen euro, geeft ons de mogelijkheid om onze reserves voor de toekomst op peil te brengen om extra uitgaven of onvoorziene uitgaven te kunnen doen voor zorg, veiligheid, welzijn, enzovoort.

Alles ten bate van onze burgers en dorpen. Gelukkig hebben we de gelden niet uitgegeven en alleen in reserves of voorzieningen gestopt. Er zijn partijen, die voorstellen dan maar helemaal geen precariobelasting meer te heffen en alles terug te draaien. Het CDA vindt dit absoluut niet in het belang van de burger, dit betekent miljoenen terugbetalen terwijl er alleen een probleem is met Vitens.

Wat Vitens nu doet, is voor ons echt een onaangename verrassing. De gemeente brengt Vitens nog niets in rekening, omdat we een rechtszaak afwachten. Toch brengen ze geheel voorbarig de heffing van onze gemeente direct en specifiek bij onze burgers in rekening, terwijl ze zelf nog niets betaald hebben. Dit is dus een totaal andere aanpak dan de andere netbeheerders.

Als de gemeente dat geweten had, hadden we heel anders tegen dit besluit aangekeken. Toen we het besluit namen, was er een kans op hooguit 10 procent extra kosten voor onze burgers. Nu blijkt het een veelvoud te zijn en een grote lastenverhoging. Dat was absoluut niet de bedoeling. Daarom moet het college met Vitens tot een oplossing komen, zodat die extra lasten op water voor de burger van tafel gaan. Het college heeft ons toegezegd alle inwoners een brief te schrijven als er duidelijkheid is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *