“Der wurdt te hurd riden yn de Lytse Buorren”

Dat skriuwe de minsken út Garyp yn in brief oan de gemeenteried.

It CDA hat foar de riedsgearkomste praat mei belutsenen en mei doarpsbelang fan Garyp.

Der binne yntusken kontakten mei de gemeente oer mooglike oplossingen. It CDA hat frege oan it kolleezje om mei-inoar te sjen nei in feilige oplossing foar de minsken yn Garyp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *