Op een mooie zomeravond in mei kwam een dertigtal leden van CDA Tytsjerksteradiel bij elkaar voor de Algemene Ledenvergadering in it Lytshus van De Pleats in Burgum .

Op de agenda stond een bestuurswisseling. Gooitzen van der Schaaf, Albert Visser en Haje van Schepen traden na jarenlange inzet af. Een hartelijk dank-je-wel is op zijn plaats. Verwelkomd in het bestuur zijn Attsje de Vries-van der Gunst uit Oentsjerk en Bastiaan Dijk uit Burgum.

Samen met Ruth Peetoom, partijvoorzitter, is stilgestaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Voor CDA Tytsjerksteradiel een prachtige uitslag, 6 zetels behouden en de grootste partij gebleven.
Landelijk gezien heeft het CDA de uitslagen geanalyseerd en dat geeft hoop en mogelijkheden voor de toekomst.
Daarnaast staan we stil bij de verkiezingen, die er aan komen, nl. Provinciale Staten en Europa. Met name bij onze beleving en onze standpunten tav Europa staan we uitgebreid stil. Hoe kijken we zelf naar Europa en wat verwachten we van Europa?

Het CDA is een landelijke partij, die in alle lagen van de overheid vertegenwoordigd is. Dat maakt ons sterk en dat maakt dat we veel kunnen bereiken. De raadsfractie heeft aan Ruth Peetoom mee gegeven dat er in Den Haag gekeken moet worden naar de decentralisaties, die met te weinig geld zijn overgegaan naar gemeenten. Verder is gevraagd nog eens haast te zetten achter een nieuw ambtsbericht over de veiligheid van Afghanistan i.v.m. de terugkeer van asielzoekers uit dat land. Tot slot is gevraagd te kijken naar de hoogte van de contributie en naar de mogelijkheid anderszins betrokken te zijn bij het CDA. Iedereen moet mee kunnen doen en soms is de contributie een te hoge drempel.

Het was een hele inspirerend bijeenkomst, niet in de laatste plaats door de grote betrokkenheid van Ruth Peetoom bij het hele reilen en zeilen van ons CDA!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *