De afsluiting van 2017, teleurstellend; actie is vereist!!

De accountverklaring
Een belangrijk onderwerp van de vergadering was de accountant verklaring en de vaststelling van de jaarrekening 2017. Beide waren zeer teleurstellend. Wederom heeft onze gemeenten geen goedkeurende verklaring. Dat is voornamelijk te wijten aan externe factoren maar ook binnen de organisatie waren de zaken niet op orde. De CDA fractie heeft daarom stellig het college gevraagd om hier resoluut mee aan de slag te zorgen.
Wij willen voor de begroting 2019 behandeling dat er een plan van aanpak ligt met een duidelijke tijdsplanning. Het college heeft dat nu toegezegd. Hierbij zal de accountant commissie van onze gemeente een belangrijke rol spelen.

De programmarekening 2017
Over 2017 liet de programmarekening, in het verleden ook wel jaarrekening genoemd, een groot tekort zien. Bij de laatste bestuur rapportage van oktober 2017 gaf het college aan dat er een verwacht tekort van 35000 euro zijn. Ter info het college informeert de raad 2 keer per jaar middels een bestuur rapportage over de financiële situatie. Tot onze grote schrik en verbazing blijkt dat tekort nu op  3.5 miljoen euro uit te komen. Hoe kan het zijn dat binnen een paar maanden de situatie zo veranderd. De oorzaken zijn grote uitgaven in het sociaal domein ( voor jeugdzorg, WMO en bijstand 0 maar ook grote extra personele uitgaven.
De CDA fractie wil hierover extra onderzoek om duidelijkheid te krijgen in het hoe en wat. Qua sociaal domein zal hiervoor een extra vergadering op 4 oktober zijn en qua personele uitgaven heeft de wethouder toegezegd met een analyse te komen.

De gevolgen voor de algemene reserve
Door dit grote tekort slinkt onze algemene reserve aanzienlijk. De algemene reserve hoeft niet mega groot te zijn maar het is wel een buffer die op een bepaald minimum peil moet blijven. Dit minimum naderen we nu. De uitgaven moeten dus aangepast worden. Qua personele kosten zal hierop nauw gestuurd en gecontroleerd worden door de raad en de CDA fractie maar voor het sociaal domein is dat complexer. Wij zullen dus als raad ons moeten bezinnen hoe we hier aan de slag gaan. Wij staan bekend als een zeer sociale gemeente maar het moet wel betaalbaar blijven. Met de huidige aanpak lijkt dat niet zo te zijn. Keuzes zijn nodig. Dat willen wij als CDA fractie samen met de mienskip doen. Wij zijn er voor de mienskip, wij zullen altijd gaan voor sociaal beleid en vanuit rentmeesterschap moeten we een balans vinden tussen wat nodig is en wat betaalbaar is. Gezien de kracht van de mienskip, van onze burgers, verenigingen en kerken zullen wij zeker en vast een goede balans hierin vinden.

En dan een oppositie partij……
Tenslotte de VVD fractie. Tijdens de behandeling van de jaarrekening gaf hun fractievoorzitter een betoog waarin woorden als boekhoudfraude, potverteren, rookgordijnen, misleiden en greep uit de kas werden gebruikt. Harde taal en onjuist. Eigenlijk misleidend van hun uit. De VVD kijkt naar de gemeente als een bedrijf. Maar een gemeente is geen bedrijf. Als bedrijf doe je die zaken waarmee je geld kunt verdienen, winst kunt maken zodat eigenaren en aandeelhouders rijker worden. Soms, en dat heeft de crisis laten zien, de een rijker te koste van de ander. Wij als gemeente zijn er voor alle burgers, wij als burgers zijn samen de gemeente, de mienskip in goed Frysk. De algemene reserve waarvan de VVD zegt dat daarin gegraaid is, is er om voor onze burgers investeringen te doen, zoals in dorpshuizen, betere wegen, leefbaarheid, sportvoorzieningen, en soms om tekorten op te vangen. Tekorten die ontstaan omdat we aan zorg, bijstand en voorzieningen voor onze mede burgers meer kwijt zijn dan dat het Rijk ons geeft. Dus wederom geld dat ten goede komt aan onze mienskip. Of zou de VVD dan die uitgaven gewoon niet willen doen of de OZB fors verhogen of geen onderhoud aan wegen willen doen, etc etc.
Wij als CDA staan voor een krachtige mienskip waarin we investeren en staan voor sociaal beleid. Laat onverlet dat dit wel financieel duurzaam moet blijven!

CDA-fractie Tytsjerksteradiel

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *