Tijdens deze raadsvergadering stonden drie onderwerpen centraal:

Het eerste betrof de installatie van de nieuwe FNP wethouder, mevrouw Tytsy Willemsma. Zij vult de vacature in die was ontstaan als gevolg van het terugtreden van Rommert Dijk.

Het tweede onderwerp, dat veel discussie opleverde, had betrekking op de implementatie van de zogenaamde 0-100 teams, nu nog dorpenteams geheten. Er werd door het college instemming gevraagd om ter voorbereiding hiervan een bijdrage van €127.000,- beschikbaar te stellen. In overgrote meerderheid, ook door het CDA, werd het voorstel afgekeurd. Te duur en onvoldoende onderbouwd was de reactie. Wethouder Bouwman mag volgende maand met een aangepast voorstel terugkomen.

Het derde onderwerp dat aandacht vroeg had betrekking op de jeugdzorg in het AZC. Deze ligt sinds 1 januari bij de gemeente en er zijn vragen over de invulling. Het CDA vindt ook dat we hier eerst meer informatie over moeten krijgen en heeft met een meerderheid in de raad ingestemd met de organisatie van een inforaad over dit thema.

Age Kramer

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *