Op 6 juni vorig jaar werd tijdens de raadsvergadering het coalitie-akkoord ter kennisgeving aangeboden aan de raad door onze partijgenoot Tineke Schokker-Strampel en werd vervolgens het nieuwe college beedigd. Nog geen jaar geleden dus en deze week stond sindsdien al weer de 17e raadsvergadering op de agenda. De tiid hâld gjin skoft…

Het coalitie-akkoord van onze gemeente  mogen we als Christen Democraten blij mee zijn. Veel van ons verkiezingsprogramma hebben we kunnen vertalen in het coalitie-akkoord en wekelijks zijn wij als fractie bezig om dit gehalte en gestalte te geven, o.a. tijdens de raadsvergaderingen.

Tijdens een raadsvergadering moet je soms snel kunnen schakelen. Je moet vooral heel vaak en lang luisteren, maar ook op de juiste momenten het woord nemen. Soms is dat nodig om de raad ter verantwoording te roepen dan wel te corrigeren. Dat gebeurde ook afgelopen raad. Onze CDA wethouder werd op een –niet alleen in onze ogen- vervelende manier bevraagd betreffende een lidmaatschap. Werd hier de integriteit van onze wethouder ter discussie gesteld? Tijd om in te grijpen. Onze collega Gert nam het woord en nam stellig afstand van deze woorden. Een goede interventie op het juiste moment!

Tijdens deze raadsvergadering werden een aantal gemeenschappelijke regelingen (entiteiten waarin we als gemeenten samenwerken)  behandeld, waaronder de FUMO (Fryske útfieringstsjinst miljeu en omjouwing), de Sociale Werkvoorziening Fryslân en de veiligheidsregio. De VVD noemde al deze regelingen “rupsje nooitgenoeg” en bood het college het welbekende boekje driemaal aan. De raad kon het wel waarderen. Het CDA was echter ook vooral kritisch. We hebben kritische vragen gesteld bij alle drie onderwerpen. Tot tweemaal toe hebben we het college opgeroepen zich aan de afspraken te houden betreffende de motie betreffende de financiën die de raad in maart op initiatief van het CDA hebben aangenomen.

Jan Willem Sietsma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *