Verdrietig zijn we na het bericht van overlijden van Jellie Geerdink Wolters. Wij wisten dat Jellie zeer ernstig ziek was, maar haar overlijden kwam toch nog onverwachts. Ze overleed op 24 september op de veel te jonge leeftijd van 55 jaar.

Jellie droeg het CDA een zeer warm hart toe. Betrokken en kritisch volgde zij onze partij. Zo was zij geruime tijd steunfractielid in onze gemeente en stond zij bij de laatste gemeenteraads- en provinciale verkiezingen op de kandidatenlijst voor het CDA. Vooral het zorgdomein had haar bijzondere belangstelling. Met haar kennis en expertise op dit terrein heeft Jellie onze fractie met raad en daad bijgestaan. Dat deed zij op een specifieke wijze. Jellie had namelijk talent als regisseuse. Op grond van dat talent beoordeelde zij het optreden van de fractie kritisch en hield zij ons regelmatig een spiegel voor. Als CDA fractie hebben wij dit als heel bijzonder, maar ook als zeer waardevol ervaren.

Wij verliezen in Jellie een collega, ze was tot op het laatst toe betrokken bij onze partiij  Als fractie zullen wij haar feedback en  haar goede adviezen missen. In gedachten zijn wij bij Johan, en hun gezin  Wij wensen hen veel kracht toe bij het verwerken van het verlies.

 

CDA-fractie Tytsjerksteradiel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *