Afgelopen zaterdag 28 september hield CDA Fryslân haar jaarlijkse startdag in het prachtige, innovatieve en duurzame Biosintrum in Oosterwolde. Hoogtepunt van het drukbezochte evenement was de lezing van hoogleraar Paul Scheffer. De bekende publicist van sociaal-democratische huize hield zijn zeer geïnteresseerde toehoorders en spiegel voor over keuzes voor de toekomst. En vooral dat er eerst keuzes gemaakt moeten worden hoe we die toekomst er uit willen laten zien. Hij gebruikte de bevolkingsgroei van Nederland als voorbeeld. Willen we dat er in Nederland in 2060 16 miljoen of 20 miljoen mensen wonen? Afhankelijk van die keuze moeten we dan nu ons migratiebeleid bepalen om dat lange termijn doel te halen. Hij benadrukte dat het vreemd is dat er beleid wordt gemaakt op onderwerpen, terwijl er geen duidelijk omlijnde einddoelstelling is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *