10 raadsleden verlaten de raadsvergadering van 31 oktober 2019

 

In onze gemeente hebben tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 10 raadsleden de begrotingsvergadering verlaten. De verbazing en teleurstelling bij ons is groot. Standpunten kunnen verschillen, maar de raadszaal is bij uitstek de plek waar het debat plaatsvindt om besluiten te nemen voor de inwoners van Tytsjerksteradiel. Dit debat is nu niet met de volledige raad gevoerd. Reden voor teleurstelling, met name voor onze lokale democratie.

 

Alle gemeenten worstelen met grote tekorten en moeten bezuinigen. Dat geldt ook voor Tytsjerksteradiel. Dit stelt de raad voor lastige en pijnlijke keuzes. In juli 2019 zijn die keuzes in een kadernota aan de raad voorgelegd. Dat was het aangewezen moment om met alternatieve voorstellen te komen en op die manier het college richting mee te geven. De begroting die nu is gepresenteerd is daar de uitwerking van. Het ongeloof is daarom groot dat juist op het moment dat de meest pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden niet alle 23 gekozen volksvertegenwoordigers deelnemen aan die besluitvorming.

 

Wij zijn van mening dat om de juiste keuzes te maken voor alle inwoners van Tytsjerksteradiel we de inbreng nodig hebben van alle raadsleden. Elk raadslid heeft zijn eigen geluid en kijk op de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan. Het zijn juist die verschillen die het debat en de beslissingen scherpen en verdiepen.

 

De raadsleden van CDA, FNP en CU voelden zich genoodzaakt het democratische proces voort te zetten en de begroting inhoudelijk te bespreken. Hierbij waren zij graag het debat aangegaan over de voorliggende keuzes. De koers die bij de behandeling van de kadernota is ingezet zien wij terug in de begroting, daarom is de begroting ongewijzigd vastgesteld.  Daarnaast zien wij dat de gemeente steeds meer grip krijgt op inkomsten en uitgaven, ondanks de ontoereikende vergoeding vanuit het Rijk. Een goedkeurende verklaring van de accountant en het terugbrengen van het tekort op jeugdzorg van 2,5 miljoen naar 1 miljoen zijn hier voorbeelden van. We zijn er nog niet, maar we zijn de juiste weg ingeslagen.

Als democratisch gekozen volksvertegenwoordigers zijn wij het aan onze inwoners verplicht goede keuzes voor onze gemeenten te maken. Keuzes die wij graag maken met de gehele raad. De CDA fractie acht het van grote waarde te allen tijde het debat in de raadszaal met elkaar te blijven voeren. Hoe groot de onderlinge verschillen ook zijn.

De leden van de CDA fractie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *