12 december lag een motie van de vijf oppositiepartijen voor betreffende een raadsonderzoek binnen de gemeente Tytsjerksteradiel. Verbaasd heeft de fractie van CDA kennisgenomen van deze motie Vreemd. Vijf partijen hebben op 31 oktober de begrotingsraad verlaten met de aankondiging van een raadsonderzoek. Daarna zijn er verschillende besloten vergaderingen geweest met o.a. als onderwerp de mogelijke onderzoeksvragen. In de laatste bijeenkomst hierover werd overeengekomen dat de toen voorliggende vragen voor de partijen eenvoudig te beantwoorden waren of te vaag zijn voor een raadsonderzoek. Er is afgesproken dat de vijf partijen met een uitwerking/ onderbouwing van het gewenste onderzoek zouden komen.
Verbazing dus nu! De vijf oppositiepartijen legden nu de principevraag over dit onderzoek middels een motie neer bij de hele raad, terwijl zij dit zelf hebben aangekondigd. Hier kon de CDA fractie niet in meegaan. Met een helder motief, doel en een duidelijke vraagstelling, wat men met een raadsonderzoek naar boven wil halen, zal het CDA een mogelijk onderzoek of alternatieven hiervoor, zoals een onderzoek door de rekenkamercommissie, die hiervoor is aangesteld, serieus in overweging nemen. Zolang dit onduidelijk blijft, lijkt zo’n onderzoek een verspilling van geld, tijd en energie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *