Noflik Wenje is een kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen in Oentsjerk. Er is plaats voor 10 ouderen. De zorg wordt nu geleverd door Patyna, maar die vindt de voorziening te kleinschalig en wil Noflik Wenje sluiten of laten overnemen. Noflik Wenje is modulair gebouwd en gemakkelijk uit te breiden, maar ondanks de verwachte verdubbeling van ouderen met dementie vindt Patyna dit geen optie. Marktwerking wint weer eens van zorgbehoefte.

De CDA-fractie van Tytsjerksteradiel is voor het behoud en eventuele uitbreiding van Noflik Wenje. Kleinschalige zorg zo dicht mogelijk in de oude woonomgeving van de ouderen met daardoor mogelijkheden voor mantelzorg en intensief contact met de familie- of kennissenkring vindt het CDA belangrijk en gewenst. Er is hierover contact met de CDA-fractie van de Tweede Kamer en ook minister de Jonge is inmiddels van de situatie op de hoogte. Hopelijk leidt dit tot een gewenste oplossing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *