Het CDA heeft samen met de CU een motie ingediend om het al op de plank liggende geld voor de regiodeal snel ter beschikking te stellen aan het project Fjildlab, een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân. Als het budget via de formele weg beschikbaar moet komen, duurt dat dit jaar te lang om nog te kunnen profiteren van het groei- en bloeiseizoen en gaan belangrijke onderzoekdata verloren. Het CDA verzocht in de motie het college om bij de organisatie van de regiodeal te bepleiten het geld snel beschikbaar te stellen. De motie werd aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *