De onduidelijkheid over de toekomst van de bibliotheken in Tytsjerksteradiel zorgt voor veel onrust en onzekerheid. Het CDA verzoekt met deze motie het college zo snel mogelijk te komen met de stand van zaken en de voortgang van de gesprekken met de bibliotheekdirectie. En daarnaast de raad te voorzien van informatie over de visie die het college heeft op de toekomst van het bibliotheekwerk in onze gemeente. We subsidiëren de bibliotheek nog steeds jaarlijks met €570.000 en het CDA ziet dat geld graag optimaal besteed, zeker gezien de toekomstige opgaven van bijvoorbeeld leesvaardigheid en laaggeletterdheid.  Wethouder Willemsma zegde toe het gevraagde zo snel mogelijk naar de raad te kunnen sturen en de motie werd unaniem aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *