Eindelijk is de kogel door de kerk. De gemeenten van Noord Oost Friesland hebben een akkoord bereikt met de provincie over woningbouw in de komende jaren.
Maximale inzet en vasthoudendheid van wethouder Gelbrig Hoekstra en haar drie collega´s hebben ertoe geleid dat Gedeputeerde Staten akkoord is gegaan met een pilot woningbouw waarin de NOF gemeenten meer eigen verantwoordelijkheid krijgen op de woningmarkt.
Tot 2026 kan er binnen de dorpen naar eigen inzicht en behoefte worden gebouwd. Dit wordt wel door de provincie gemonitord. Buiten de dorpen kan alleen worden gebouwd al er geen andere opties zijn. Bovendien krijgt Tytsjerksteradiel tien jaar de tijd om 150 woningen extra te bouwen als compensatie voor de bijdrage aan de Centrale As. Door dit akkoord kan zo snel mogelijk worden begonnen met de woningbouwprogrammering en het bouwen van woningen, waar, ook gezien het huidige aanbod, heel veel behoefte aan is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *