In de raad van Tytsjerksteradiel is het de hele raadsperiode al op zijn zachtst gezegd onrustig. Oppositie en coalitie staan regelmatig lijnrecht tegenover elkaar. Op 16 september was er door enkele oppositiepartijen een spoeddebat aangevraagd over de samenwerking tussen de gemeente, het burgerinitiatief en voetbalclub FC Burgum bij de bouw van sporthal de Nije Westermar. Er werden vele onaangekondigde vragen opgevoerd, maar toen VVD-fractievoorzitter Sjaak Hoekstra zonder enige feitelijke onderbouwing een persoonlijke aanval op wethouder Gelbrig Hoekstra lanceerde en haar persoonlijk gewin en belangenverstrengeling verweet  en niet alleen de wethouder maar het hele college, raadsleden en ambtenaar, vonden het CDA en de andere coalitiepartijen dat ongepast en werd het debat afgebroken. De afspraak werd gemaakt alle vragen die er nog waren op schrift aan het college te stellen. Hier wordt vervolgens dan op 8 oktober over gedebatteerd. Gezien het aantal vragen en mate van detaillering was beantwoording in dit spoeddebat ook bijna niet mogelijk en een echt debat nog minder.

De CDA-fractie heeft ook de nodige onbeantwoorde vragen maar wacht de antwoorden van het college af om dan op basis van de feiten een objectief oordeel te kunnen vellen. Zoals het hoort. Als er fouten zijn gemaakt, zullen die zeker boven water komen. Is alles volgens de regels verlopen, des te beter en dan kunnen we zondermeer door. Maar of die objectiviteit er bij alle partijen is, is nog de vraag. Afgelopen zaterdag stelde VVD-fractievoorzitter Sjaak Hoekstra in het Kanaal 30-radioprogramma op’e Hichte dat zijn houding nog steeds mede wordt bepaald door grote rancune vanuit de coalitievorming in 2018 en dat dit de hele raadsperiode tot 2022 niet zal veranderen. Maandag gaf hij bij Omrop Fryslân aan het vertrouwen in wethouder Hoekstra al te hebben verloren, dus nog voor alle vragen zijn beantwoord en het debat in de raad is gevoerd. Deze vooringenomenheid geeft wel aan dat er van objectiviteit hier geen sprake is. Hoe wordt hiermee door de VVD het belang van de burgers van onze gemeente gediend?

De CDA-fractie vindt het zeer jammer dat de oplevering van de Nije Westermar nu in een negatief daglicht komt te staan. De prachtige nieuwe moderne sporthal, energie neutraal, bijna circulair, op een mooi heringericht sportpark Koningsland in Burgum is een pareltje, pure reclame voor Tytsjerksteradiel en mede tot stand gekomen door een energiek burgerinitiatief. Deze initiatiefnemers en onze burgers verdienen beter dan al dit gedoe.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *