Auteur archieven: Webmaster Tytsjerksteradiel

CDA Fryslân zoekt…

Kandidaten voor de Provinciale Staten én het Waterschap die tijd en energie willen steken in het vertegenwoordigen van de inwoners van onze provincie die kiezen voor het CDA. Functieomschrijving algemeen Voor beide functies geldt dat: – De kandidaat lid is van het CDA – Het CDA gedachtegoed en -programma centraal staan bij de invulling van […]

CDA: Precarioheffing Vitens is voorbarig

Voor het CDA in Tytsjerksteradiel was het een onaangename verrassing, de brief van Vitens waarin bijna 100 euro op het bordje van de inwoners van Tytsjerksteradiel wordt geschoven vanwege precariobelasting die de gemeente wil heffen op Vitens (zie ingezonden brief W. Boersma, LC 5 januari). Deze precariobelasting is, met de beste bedoelingen, in 2014 ingevoerd […]

Traject Quattrebras – Twijzel

Het traject De Koaten – Quatrebras wordt opnieuw ingericht door Provincie Fryslân. Voor Noardburgum is het van belang dat het ‘olifantenpaadje’ waardoor bij de Hervormde kerk veilig kan worden overgestoken naar de overzijde van de Rijksstraatweg. CDA Tytsjerksteradiel heeft zich daar voor ingezet! Wilt u meedenken over de (her) inrichting van de Rijksstraatweg tussen Quatrabras […]

Fractiebezoek Earnewâld

Een bijzonder fractiebezoek van CDA Tytsjerksteradiel aan een bijzonder dorp: Earnewâld ! In de Coóp te gast bij fam. Wester en Anje Wester-Koopmans . Bijgepraat over de bouwplannen van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Earnewald, over Ljochtstill, over de problematiek met toewijzen huurwoningen, over de fusie van de beide kerken en over kerk in het dorp zijn, over het Skûtsjemuseum, […]

Kandidaten CDA Tytsjerksteradiel bekend

CDA Tytsjerksteradiel heeft met veel plezier de kieslijst #GR2018 vastgesteld. Bekende gezichten, nieuwe gezichten; 20 kandidaten uit 12 verschillende dorpen! Betrokken en enthousiast, zin om actief te zijn voor de gemeente Tytsjerksteradiel! #meiinoarfoarút! 1. Gelbrig Hoekstra, Suwâld 2. Frans Haenen, Burgum 3. Age Kramer, Burgum 4. Lamina Westerdijk-Dam, Earnewâld 5. Gert van der Meijden, Munein […]

Persbericht betaalgedrag gemeente

De CDA-fractie Tytsjerksteradiel heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over het betaalgedrag van de gemeente.  Aanleiding is een onderzoek van de VNG, MKB Nederland en Dun & Bradstreet waaruit blijkt dat de gemeente er gemiddeld 35 dagen over doet om zijn rekeningen te betalen. Er zijn gemeenten die dat binnen enkele dagen doen, zoals  […]