Mei-inoar gaan voor leefbaarheid. In elk dorp een plek om elkaar te ontmoeten, samen de schouders onder het behoud van voorzieningen.

Mei-inoar kunnen dorpen dorpsbudgetten of budgetten – als het dorp het zelf beter kan (Right to Challenge) – benutten foar inoar.

Mei-inoar wonen in meer woningen en in nieuwe woonvormen in alle dorpen, passend bij de vraag ter plaatse. Meer doorstroming en meer kansen voor iedereen, starters, jongeren, gezinnen met kinderen, ouderen en wonen met zorg.

Mei-inoar ruimte maken voor meer flexibiliteit om bestaande woningen en gebouwen geschikt te maken voor wonen, ook met meer generaties. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd.

Mei-inoar verzorgen en ondersteunen, met altijd de regie bij de burger of bij de familie, buren en/of vrienden en genoeg informatie beschikbaar om samen de juiste keuzes te kunnen maken.

Mei-inoar heel veel respect voor mantelzorgers en vrijwilligers. Zorgen voor waardering en ondersteuning en even bijtanken als dat nodig is. Mei inoar en foar inoar!

Mei-inoar werken aan een veilige, gezonde en sportvriendelijke leefomgeving met betrokken bewoners en aan fiets- en voetpaden, goed onderhouden, incl. bermen, en goed en duurzaam verlicht.

Mei-inoar streven naar de top van duurzame gemeenten. Energieneutrale dorpen of gemeente in 2030, te beginnen met energieneutrale nieuwbouw, energie opwekken waar dat kan en beheersen van afvalstromen.

Mei-inoar aan het werk in de regio, samen met onderwijs, ondernemers en leerwerkbedrijven op zoek naar kansen voor onze jongeren en zij-instromers. Bijzondere aandacht verdient technisch vakmanschap.

Mei-inoar verminderen van regels en belemmeringen voor burgers, voor bedrijven en voor instellingen voor zorg en onderwijs.

Mei-inoar er voor gaan dat iedereen mee kan doen; belemmeringen als armoede, schulden, laaggeletterdheid en eenzaamheid pakken we mei inoar aan.

Mei-inoar gaan voor kansen voor de bedrijven in onze gemeente, in het bijzonder de agrarische. Gaan voor een gastvrije economie en recreatie en toerisme op basis van onze prachtige landschappen, waterrecreatie, ambachten en streekproducten. Alles wat Fryslân moai makket!

Zowel het Bestuur als de Fractie vergaderen, m.u.v. de zomermaanden, maandelijks!

Als u iets onder de aandacht van het Bestuur of de Fractie wilt brengen, of een afspraak met hen wilt maken, dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons Secretariaat:
Boskleane 21,
9255 JG  Tytsjerk                                                             

Telefoon: (0511) 445556 / (06) 22 03 44 21

E-mail: cda-tytsjerksteradiel@live.nl