In de kleuterperiode krijgen kinderen de kans zich te ontwikkelen door te spelen. Daar horen geen verplichte kleutertoetsen of voorgeschreven lesmethodes bij. In de basisschoolperiode leren kinderen goed rekenen, lezen en schrijven. Maar onderwijs gaat ook over de overdracht van waarden en normen, en over brede vorming, zodat kinderen worden voorbereid op een actieve rol in onze samenleving.

Wij koesteren de pluriformiteit in het aanbod van basisscholen en willen voor alle kinderen thuisnabij onderwijs beschikbaar houden. We maken ons sterk voor meer conciërges, een sterke ouderbetrokkenheid en de inzet van vrijwilligers, zodat leraren zich kunnen richten op het verzorgen van lessen. Niet de eindtoets, maar het schooladvies van de leraar moet leidend zijn bij de keuze voor het vervolgonderwijs.

TKV2017