De C van CDA staat voor Christen. Bij het Christen Democratisch Appèl baseren we onze politieke standpunten op de joods-christelijke traditie. We geven hiermee aan dat onze huidige waarden en tradities hun oorsprong vinden in het jodendom zoals dat in de bijbel wordt beschreven. Je hoeft geen specifieke geloofsovertuiging te hebben om je als Christen te manifesteren. Het CDA is een brede middenpartij waar een ieder zich thuis kan voelen.