Mei inoar streven om bij de top van duurzame gemeenten te horen. Energieneutrale dorpen of gemeente in 2030, te beginnen met energieneutrale nieuwbouw, energie opwekken waar dat kan en beheersen van afvalstromen.