Mei-inoar er voor gaan dat iedereen mee kan doen; belemmeringen als armoede, schulden, laaggeletterdheid en eenzaamheid pakken we mei inoar aan.