Mei-inoar verminderen van regels en belemmeringen voor burgers, voor bedrijven en voor instellingen voor zorg en onderwijs.