Mei-inoar streven om aandacht te hebben voor de medemens. Omzien naar elkaar!