Tag archieven: bezuinigingen

Raadsvergadering 25 april: Sociaal Domein

Us gemeente Tytsjerksteradiel stiet bekend om de goede soarch foar de boargers. Der binne hast gjin klachten en der is in hege wurdearring foar de soarch dy’t de gemeente biedt. Oan de goede soarch hinget wol in priiskaartsje. De gemeente rint  no tsjin in grut tekoart oan yn it sosjale domein. In tekoart fan 1,7 miljoen. Dat tekoart kin […]